Adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej

Link do danych na stronie wydziałowej

Link do bazy publikacji UŁ