• Spis prac naukowych pracowników Katedry Geografii Fizycznej min. z ostatnich 10 lat: >> *.PDF
  • Spis prac naukowych pracowników Katedry Geografii Fizycznej min. z ostatnich 10 lat: >> *.DOC
  • Spis prac naukowych pracowników Wydziału Nauk Geograficznych UŁ z ostatnich 10 lat: >> *.PDF
  • Prace magisterskie napisane w Katedrze Geografii Fizycznej: >> *.PDF
  • Prace licencjackie napisane w Katedrze Geografii Fizycznej: >> *.PDF