GEOEKOLOGIA Z EKOFIZJOGRAFIĄ

Studia magisterskie kierunku geografia, specjalności geoekologia z ekofizjografią, organizowane w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ obejmują dwa główne nurty: naukowo-poznawczy, skoncentrowany na różnych aspektach geoekologii oraz utylitarny, związany m.in. z opracowaniami ekofizjograficznymi.

Powstające prace magisterskie reprezentują szerokie spektrum zagadnień i poświęcone są rozwiązywaniu różnorodnych problemów, które mogą dotyczyć: wybranych elementów struktury środowiska (np. za pośrednictwem metod waloryzacji), wybranych aspektów funkcjonowania środowiska, a także opracowaniu terytorialnych kompleksów przyrodniczych.

Pośród powstających u nas prac są takie, które zwyciężają w konkursach prac dyplomowych, a często osiągają poziom publikacyjny.

Kształcenie magistrów geografii jest już od 1956 r. domeną działalności dydaktycznej pracowników Katedry Geografii Fizycznej (nazwa jednostki kilkakrotnie była modyfikowana). Do tej pory mury naszej katedy opuściło 726 absolwentów z tym tytułem zawodowym. Nazwa specjalności magisterskiej i program zmieniały się kilkakrotnie. Specjalność pod nazwą GEOEKOLOGIA z EKOFIZJOGRAFIĄ funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012. Od 1 października 2018 r. wdrażana jest nowa wersja programu specjalności. Więcej informacji podajemy w specjalnej zakładce - vide menu oraz na plakacie w wersji do pobrania >>*.PDF.

KADRA

Komisja programowa specjalności: dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (kierownik)

Podstawowy zespół dydaktyczny: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, dr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, dr Aleksander Szmidt, dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz prof. UŁ, dr Wojciech Tołoczko