W Katedrze Geografii Fizycznej w roku 2016/17 uruchomiono jedną grupę seminaryjną kierunku geografia. Prowadzący: dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, dr Stanisław Krysiak.

Materiały do pobrania dla studentów:

  • opis procedury dyplomowania pobierz