W Katedrze Geografii Fizycznej prowadzone są obecnie seminaria magisterskie dla I i II roku: dra hab. Ewy Świerczewskiej-Gładysz prof UŁ i dr hab. Zbigniewa Rdzanego prof. UŁ w ramach realizacji programu specjalności studiów magisterskich

GEOEKOLOGIA z EKOFIZJOGRAFIĄ.

Specjalność ta rozpoczęła działalność w roku akademickim 2011/2012 na kierunku geograficznym Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Aktualna wersja programu jest w pełni zgodna z obowiązującymi obecnie krajowymi i europejskimi ramami kwalifikacji dla studiów II stopnia - więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie specjalności (link wyżej).