W Katedrze Geografii Fizycznej w roku akad. 2019/2020 prowadzone jest seminarium magisterskie dla II roku kierunku geografia przez dr. hab. Zbigniewa Rdzanego, prof. UŁ oraz dr hab. Ewę Świerczewską-Gładysz, prof UŁ  w ramach realizacji programu specjalności studiów magisterskich

GEOEKOLOGIA z EKOFIZJOGRAFIĄ.

Specjalność ta rozpoczęła działalność w roku akademickim 2011/2012. Aktualna wersja programu jest w pełni zgodna z obowiązującymi obecnie krajowymi i europejskimi ramami kwalifikacji dla studiów II stopnia - więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie specjalności.