Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Fizycznej

Link do danych na stronie wydziałowej