Starszy wykładowca, kierownik Pracowni Geoekologii w Katedrze Geografii Fizycznej

Link do danych na stronie wydziałowej