• Prace magisterskie napisane w Katedrze Geografii Fizycznej: >> *.pdf
  • Prace magisterskie specjalności geoekologia z ekofizjografią: >> *.pdf
  • Prace licencjackie napisane w Katedrze Geografii Fizycznej: >> *.pdf
  • Wykaz prac licencjackich Wydziału Nauk Geograficznych