Udział pracowników Katedry Geografii Fizycznej w wydarzeniach popularyzujących naukę w 2016 r.

Festiwal EXPLOLERS

W XI Wielkiej Lekcji Geografii wzięli udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (prowadzenie sesji wykładów, wizualizacje), dr Elżbieta papińska (wykład "Alaska - ekstremalne środowisko życia"), dr hab. Zbigniew Rdzany (test konkursowy WLG), a także jako wolontariusze: studenci i absolwenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią oraz doktorantka mgr Małgorzata Frydrych.

 

Udział pracowników Katedry Geografii Fizycznej

w wydarzeniach popularyzujących naukę w 2015 r.

X WIELKA LEKCJA GEOGRAFII/XVII Explorers Festival

W X Lekcji wzięli udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (prowadzenie sesji wykładów, organizacja), dr hab. Zbigniew Rdzany (test WLG), dr Wojciech Tołoczko (organizacja), a także jako wolontariusze: studenci i absolwenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią oraz doktorantka mgr Małgorzata Frydrych.

Dr E. Papińska na festiwalu Explorers przedstawiła prelekcję pt. Nieznane Chiny - Geoparki.

 

XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi - 20-27 kwietnia 2015

planowany udział: dr hab. Zbigniew Rdzany (wykład)

 

Jubileuszowa - X WIELKA LEKCJA GEOGRAFII/XVII Explorers Festival

planowany udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (organizacja), dr hab. Zbigniew Rdzany (test WLG), dr Wojciech Tołoczko (organizacja) oraz studenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią (jako wolontariusze)

 

Działalność koła naukowego GEOHOLICY

Opiekun Koła: dr Wojciech Tołoczko

___________________________________________________________________________________________________

Z działalności popularyzatorskiej Katedry Geografii Fizycznej w 2014

IX WIELKA LEKCJA GEOGRAFII/XVI Explorers Festival

W IX Lekcji wzięli udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (prowadzenie sesji wykładów, organizacja), dr Elżbieta Papińska (wykład na WLG: „Yellowstone – najstarszy park narodowy świata”), dr hab. Zbigniew Rdzany (test WLG), dr Wojciech Tołoczko (organizacja) oraz studenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią (jako wolontariusze)

 

dr Elżbieta Papińska - wystawy i prelekcje: „Alaska” (31.01.2014), wykład z cyklu „ Odkrywamy geografię” dla szkół patronackich na temat Alaski (25.02.2014), wykład „Przyroda Alaski” w ramach Festiwalu Nauki Kultury i Sztuki (9 .04.2014), wystawa i prelekcja „Hawaje archipelag zrodzony z ognia” (28.11.2014), wystawa fotograficzna "Góry Świata” I L.O. Koluszki (2.12.2014)