Udział pracowników Katedry Geografii Fizycznej

w wydarzeniach popularyzujących naukę w 2021 r.

 

W 2020 r. ze względu na pandemię Covid-19 organizowanie imprez promujących naukę znacznie ograniczono. Do najważniejszych wydarzeń popularyzujących wiedzę geograficzną
w 2021 r. należeć będzie, jeśli sytuacja sanitarna pozwoli

XIV WIELKA LEKCJA GEOGRAFII im. ZBYSZKA ŁUCZAKA

która planowana jest w dn. 10 grudnia 2021 r. w Auli im. Profesora S. Liszewskiego na Wydziale Nauk Geografiocznych UŁ.

Wydarzenie to współorganizują Łódzki Klub Trekkingowy i Wydział Nauk Geograficznych UŁ. Obecnie ok. 50 szkół średnich wyraża chęć udziału w WLG.

Program WLG2021 - do pobrania

Strona Explores Festival na Facebooku


*

 

Udział pracowników Katedry Geografii Fizycznej

w wydarzeniach popularyzujących naukę w 2019 r.

 

Do najważniejszych wydarzeń popularyzujących wiedzę geograficzną w 2019 należy

XIII WIELKA LEKCJA GEOGRAFII im. ZBYSZKA ŁUCZAKA

która odbyła się w dn. 15 listopada 2019 r.

Impreza odbyła się pod patronatem Rektora UŁ i Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych

Została zorganizowana przez pracowników Katedry Geografii Fizycznej, studentów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ oraz Łódzki Klub Trekkingowy

 

*

WIELKA LEKCJA GEOGRAFII 2017

link do artykułu w Kronice UŁ

 

*

Udział pracowników Katedry Geografii Fizycznej w wydarzeniach popularyzujących naukę w 2016 r.

Festiwal EXPLOLERS

W XI Wielkiej Lekcji Geografii wzięli udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (prowadzenie sesji wykładów, wizualizacje), dr Elżbieta papińska (wykład "Alaska - ekstremalne środowisko życia"), dr hab. Zbigniew Rdzany (test konkursowy WLG), a także jako wolontariusze: studenci i absolwenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią oraz doktorantka mgr Małgorzata Frydrych.

 

Udział pracowników Katedry Geografii Fizycznej

w wydarzeniach popularyzujących naukę w 2015 r.

X WIELKA LEKCJA GEOGRAFII/XVII Explorers Festival

W X Lekcji wzięli udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (prowadzenie sesji wykładów, organizacja), dr hab. Zbigniew Rdzany (test WLG), dr Wojciech Tołoczko (organizacja), a także jako wolontariusze: studenci i absolwenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią oraz doktorantka mgr Małgorzata Frydrych.

Dr E. Papińska na festiwalu Explorers przedstawiła prelekcję pt. Nieznane Chiny - Geoparki.

 

XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi - 20-27 kwietnia 2015

planowany udział: dr hab. Zbigniew Rdzany (wykład)

 

Jubileuszowa - X WIELKA LEKCJA GEOGRAFII/XVII Explorers Festival

planowany udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (organizacja), dr hab. Zbigniew Rdzany (test WLG), dr Wojciech Tołoczko (organizacja) oraz studenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią (jako wolontariusze)

 

Działalność koła naukowego GEOHOLICY

Opiekun Koła: dr Wojciech Tołoczko

___________________________________________________________________________________________________

Z działalności popularyzatorskiej Katedry Geografii Fizycznej w 2014

IX WIELKA LEKCJA GEOGRAFII/XVI Explorers Festival

W IX Lekcji wzięli udział: dr Arkadiusz Niewiadomski (prowadzenie sesji wykładów, organizacja), dr Elżbieta Papińska (wykład na WLG: „Yellowstone – najstarszy park narodowy świata”), dr hab. Zbigniew Rdzany (test WLG), dr Wojciech Tołoczko (organizacja) oraz studenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią (jako wolontariusze)

 

dr Elżbieta Papińska - wystawy i prelekcje: „Alaska” (31.01.2014), wykład z cyklu „ Odkrywamy geografię” dla szkół patronackich na temat Alaski (25.02.2014), wykład „Przyroda Alaski” w ramach Festiwalu Nauki Kultury i Sztuki (9 .04.2014), wystawa i prelekcja „Hawaje archipelag zrodzony z ognia” (28.11.2014), wystawa fotograficzna "Góry Świata” I L.O. Koluszki (2.12.2014)