Poprzedni pracownicy Katedry - Pracownicy emerytowani - Współpracownicy

 

  • prof. zw. dr hab. Krzysztof Kożuchowski

Kierownik Katedry w latach 1996-2010; od 1.10.2010 r. profesor zw. w Instytucie Nauk Leśnych w filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
klimatologia i bioklimatologia – realizowane tematy badawczepublikacje

  • prof. zw. dr hab. Stanisław Laskowski (em.)

gleboznawstwo – realizowane tematy badawczepublikacje

  • dr Grażyna Bezkowska (em.)

tel: (42) 251-93-12, e-mail: gjbezkowscy@gazeta.pl

geoekologia, geografia regionalna – realizowane tematy badawczepublikacje

  • dr Anna Trawczyńska (em.)
e-mail: trawka7@tlen.pl
gleboznawstwo

  • dr Marek Walisch
tel: (42) 665-59-26; p. 132; e-mail: walischm@uni.lodz.pl
hydrologia i klimatologia – realizowane tematy badawczepublikacje
  • dr Żaneta Papiernik
klimatologia i bioklimatologia

  • Anna Mazgaj (em.)
specjalista naukowo-techniczny w Katedrze Geografii Fizycznej (do IX 2015)
  • mgr Tomasz Minkiewicz

od 1 lutego 2011 r. w Pracowni Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ, 
e-mail: tommink@geo.uni.lodz.pl

  • mgr Iwona Nowak

od 1 maja 2011 r. w Pracowni Technik Komputerowych i Graficznych WNG UŁ