Prof. dr hab. Stanisław Laskowski (ur. 30.01.1933, zm. 19.05.2018)Dr hab. Barbara Manikowska prof. UŁ (1930-2014)
paleopedologia, geomorfologia – zrealizowane tematy badawcze, publikacje

Dr Władysław Baliński (ur. 5.09.1943 r., zm. 9.03.2013 r.) 
klimatologia, kartografia tematyczna, geografia regionalna – zrealizowane tematy badawczepublikacje

życiorys naukowy (S. Krysiak, Acta Universistatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 12)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzemiński (ur. 18.10.1925 r., zm. 15.06.2009 r.)
Kierownik Katedry w latach 1975-1996
geomorfologia, geografia regionalna, geoekologiapublikacje, wspomnienie