dr Małgorzata Frydrych - adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej

tel: (42) 665-59-33; p. 140; malgorzata.frydrych (at) geo.uni.lodz.pl

dane służbowe: portal pracowniczy

link do prac na academia.edu

link do prac na ResearchGate

link do prac w Repozytorium UŁ

 

Wybrane publikacje - linki

 • Frydrych M., Rdzany Z., w druku. Glacial outburst flood in the marginal zone of the Wartanian Glaciation: An example from Adamów, central Poland. Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.08.014
 • Frydrych M., Rdzany Z., 2018. Sedimentary record of a Late Saalian jökulhlaup: Case study in Siedlątków outcrop, Central Poland. Sedimentary Geology 374 (85-97). https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2018.07.007 https://authors.elsevier.com/a/1XVCM8RVhnJLj (artykuł dostępny do 22.09.2018)
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2017a. Znaczenie metod litologicznych w rekonstrukcjach procesów glacigenicznych na przykładach z obszaru staroglacjalnego Polski Środkowej (The importance of lithological methods in the reconstruction of glaciogenic processes of the old glacial area with examples from Central Poland). Acta Geographica Lodziensia, 106, s. 155-170. DOI:10.26485/AGL/2017/106/12.
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2017b. Zróżnicowanie litostratygraficzne fluwio– i limnoglacjalnych utworów warciańskich na przykładach z Polski Środkowej. [w:] XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, pod patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza-Orion Jędryska, 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, s. 79-81. http://hdl.handle.net/11089/23418, ISBN 978-83-9344417-4-7.
 • Frydrych M., 2017c. Powodzie glacjalne i ich zapis w rzeźbie i osadach. [w:] Sykuła M. [red.] Zeszyt Abstraktów, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 79.
 • Frydrych M., 2016a. Structural and textural response to dynamics of fluvioglacial processes of the Rzymsko esker sediments, Central Poland. Geology, Geophysics & Environment, vol. 42 (4), s. 411-428.
 • Frydrych M., Kobojek S., Rdzany Z., 2016b. Geografia Świata. Wyd. SBM, Warszawa, s. 1–448.
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2016c. The influence of fluvioglacial processes on valley formation: examples from Central Poland. In: Geomorphologické procesy a zmeny krajiny, Geomorphological processes and landscape changes, Zborník abstractov, 9 vedecká konferencia slovenských geomorfológov pri SAV,  Zuberec 4–6. 10. 2016.  Geomorphologica Slovaka et Bohemica, Vol. 16, Issue 1, s. 44.
 • Frydrych M., 2016d. The dynamics of fluvioglacial processes in the interfluve area: case study in Rzymsko esker Between Warta and Teleszyna Rivers(Central Poland). Geomorphologické procesy a zmeny krajiny, Geomorphological processes and landscape changes, Zborník abstractov, 9 vedecká konferencia slovenských geomorfológov pri SAV,  Zuberec 4–6. 10. 2016.  Geomorphologica Slovaka et Bohemica, Vol. 16, Issue 1, s. 17.
 • Frydrych M., 2016e. Sediments of high-energy meltwater flows: examples from Central Poland, Saalian Glaciation, in proceedings book of the Second International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June 2016, Skopje, Republic of Macedonia, p. 169-176.
 • Frydrych M., Rdzany Z., 2016f. Tunnel valleys of old glacial landsystems in Poland. Acta Geobalcanica. Volume 2, Issue 2, pp. 77–84.
 • Rdzany Z., Frydrych M., Szmidt A., Tarnawska K, 2015. W sprawie genezy i wieku form rzeźby glacjalnej pogranicza Wysoczyzn Kaliskiej i Tureckiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica 14, 37-53.
 • Frydrych M. 2015. Sedymentologiczny zapis dynamiki procesów glacjalnych w osadach krawędzi Wysoczyzny Łaskiej w Siedlątkowie [w:] Kuczera M., Piech K. [red.] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 1, Creativetime, Kraków, 527-531.
 • Frydrych M., 2014. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „GIS DZIŚ”, Kraków, 17-18.11.2014. Folia Geographica Physica 13, 87-90.
 • Frydrych M. 2013. Wybrzeże klifowe zbiornika Jeziorsko i jego znaczenie w badaniach geomorfologicznych i paleogeograficznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica 12, 117-125.