Specjalista w grupie pracowników administracyjno-technicznych w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ