Metody badań gleb i gruntów - dla II roku kierunku geomonitoring

Prowadzący w roku 2017/18:

  • dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
  • mgr Małgorzata Frydrych