Katedra Geografii Fizycznej UŁ


Adres: ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź,

tel: +48 42 6655930, e-mail: geogrfiz@geo.uni.lodz.pl
Kierownik Katedry - dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ

---------------------------------------------

  • dr hab. Jan Degirmendžić, prof. UŁ
tel: (42) 665-59-28; p. 134; e-mail: jan.degirmendzic (at) geo.uni.lodz.pl
  • dr Małgorzata Frydrych, adiunkt
tel.: (42) 665-59-33; p. 140; e-mail: malgorzata.frydrych (at) geo.uni.lodz.pl
geomorfologia, sedymentologia, paleogeografia czwartorzędu

  • dr Stanisław Krysiak, starszy wykładowca
tel: (42) 665-59-24; p. 131; e-mail: stanislaw.krysiak (at) geo.uni.lodz.pl
geoekologia, hydrogeologiarealizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...

  • dr Anna Majchrowska, starszy wykładowca
tel: (42) 665-59-38; p. 135; e-mail: anna.majchrowska (at) geo.uni.lodz.pl
geoekologia, systemy informacji geograficznej – realizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...

  • dr Elżbieta Papińska, starszy wykładowca
tel: (42) 665-59-27; p. 133; e-mail: elzbieta.papinska (at) geo.uni.lodz.pl
fizjografia, geoekologia – realizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...
  • dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
tel: (42) 665-59-35; p. 136; e-mail: zbigniew.rdzany (at) geo.uni.lodz.pl
geomorfologia, geografia fizyczna, sedymentologia, paleogeografia plejstocenu -
  • mgr Aleksandra Retkiewicz, specjalista naukowo-techniczny
tel: (42) 665-59-30, fax +48 42 665-59-31; p. 137; e-mail: aleksandra (at) geo.uni.lodz.pl

  • dr Aleksander Szmidt, adiunkt
tel: (42) 665-59-39; p. 142; e-mail: aleksander.szmidt (at) geo.uni.lodz.pl
geomorfologia, GIS

  • dr Wojciech Tołoczko, adiunkt
tel: (42) 665-59-36; p. 141; e-mail: wojciech.toloczko (at) geo.uni.lodz.pl
gleboznawstwo – realizowane tematy badawczepublikacje