Adres: ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź,

tel: +48 42 6655930, fax: +48 42 6655931,

Kierownik Katedry - dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ

---------------------------------------------------------------------

Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa

Kierownik: dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ

Nauczyciele akademiccy i doktoranci

  • dr hab. Jan Degirmendžić, prof. UŁ
tel: (42) 665-59-28; p. 134; e-mail: jandegir@uni.lodz.pl; jan.degimendzic@geo.uni.lodz.pl
-----------------------------------------------------------------
  • mgr Małgorzata Frydrych, asystent naukowo-dydaktyczny, doktorantka
tel.: (42) 665-59-33; p. 140; e-mail: malgorzata.frydrych@geo.uni.lodz.pl
geomorfologia, sedymentologia, paleogeografia czwartorzędu
---------------------------------------------------
  • dr hab. Zbigniew Rdzany, prof. UŁ
tel: (42) 665-59-35; p. 136; e-mail: zbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl
geomorfologia, geografia fizyczna, sedymentologia, paleogeografia plejstocenu -
---------------------------------------------------
  • dr Aleksander Szmidt, adiunkt
tel: (42) 665-59-39; p. 142; e-mail: aleksander.szmidt@geo.uni.lodz.pl
geomorfologia, GIS
---------------------------------------------------
  • dr Wojciech Tołoczko, adiunkt
tel: (42) 665-59-36; p. 141; e-mail: wojciech.toloczko@geo.uni.lodz.pl
gleboznawstwo – realizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...
_________________________________________________________________________________

Pracownia Geoekologii

Kierownik - dr Stanisław Krysiak

Nauczyciele akademiccy

  • dr Stanisław Krysiak, starszy wykładowca
tel: (42) 665-59-24; p. 131; e-mail: krysiak@uni.lodz.pl
geoekologia, hydrogeologiarealizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...
---------------------------------------------------
  • dr Anna Majchrowska, starszy wykładowca
tel: (42) 665-59-38; p. 135; e-mail: majchrow@uni.lodz.pl
geoekologia, systemy informacji geograficznej – realizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...
---------------------------------------------------
dr Elżbieta Papińska, starszy wykładowca
tel: (42) 665-59-27; p. 133; e-mail: epapin@uni.lodz.pl
fizjografia, geoekologia – realizowane tematy badawczepublikacje
Link do danych na stronie wydziałowej...

Pracownicy naukowo-techniczni Katedry

  • mgr Aleksandra Retkiewicz, specjalista naukowo-techniczny
tel: (42) 665-59-30, fax +48 42 665-59-31; p. 137; e-mail: olar@geo.uni.lodz.pl; kgeofiz@uni.lodz.pl
-----------------------------------------------------------------