Zapraszamy na seminaria licencjackie w Katedrze Geografii Fizycznej!

Osoby prowadzące seminarium*

 • dr Stanisław Krysiak (2009/2010, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020)
 • dr Anna Majchrowska (2013/2014)
 • dr Arkadiusz Niewiadomski (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (2010/2011, 2016/2017)
 • dr Aleksander Szmidt (2015/2016)

Potencjalni promotorzy (2019/2020)

 • dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ
 • dr Stanisław Krysiak
 • dr Anna Majchrowska
 • dr Elżbieta Papińska
 • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ
 • dr Aleksander Szmidt
 • dr Wojciech Tołoczko
 • ewentualnie promotor z innej jednostki (wymagane indywidualne zgody)

Tematyka prac

W Katedrze Geografii Fizycznej powstają różnorodne prace licencjackie na kierunkach geografia i geomonitoring. Często - zwłaszcza na geografii - są to monografie fizycznogeograficzne (przyrodnicze) lub ogólnogeograficzne wybranych obszarów, zdarzają się także bardzo ciekawe prace empiryczne***. Nierzadko zarówno temat, jak i zasięg przestrzenny pracy może zaproponować student. W Katedrze Geografii Fizycznej w latach 2001-2018 powstało 315 prac licencjackich. Pracownicy naszej jednostki sprawują także opiekę nad pracami magisterskimi i prowadzą seminaria w innych jednostkach wydziału (m.in. na kierunku geoinformacja).

Wykaz dotychczas zrealizowanych tematów:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=prace-dyplomowe

Należy podkreślić, że w Katedrze Geografii Fizycznej istnieje możliwość kontynuowania dalszego kształcenia po licencjacie – już w ramach studiów magisterskich na seminarium specjalności Geoekologia z ekofizjografią. Niekiedy uruchamiane są dwie grupy seminaryjne - jeśli jest odpowiednia ilość zgłoszeń.

Absolwenci naszych seminariów są najlepiej przygotowani do specjalności magisterskiej Geoekologia z ekofizjografią, ale zdarza się także, że z powodzeniem studiują także na innych kierunkach i specjalnościach magisterskich.

Informacje o naszych seminariach zamieszczone są także w pliku do pobrania.

Zalecenia odnośnie formatowania tekstu prac na seminariach licencjackich w Katedrze Geografii Fizycznej - do pobrania

____________________

* - w Katedrze istnieje zwyczaj rotacji prowadzących

** - pod warunkiem uruchomienia seminarium

*** - spis tematów prac licencjackich zrealizowanych w KGF w latach poprzednich: do pobrania