Zapraszamy na seminaria licencjackie w Katedrze Geografii Fizycznej!

Osoby prowadzące seminarium*

 • dr Stanisław Krysiak (2009/2010, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)
 • dr Żaneta Papiernik (2011/2012, 2012/2013)
 • dr Anna Majchrowska (2013/2014)
 • dr Arkadiusz Niewiadomski (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (2010/2011, 2016/2017)
 • dr Aleksander Szmidt (2015/2016)

Potencjalni promotorzy (2017/2018)

 • dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ
 • dr Stanisław Krysiak
 • dr Anna Majchrowska
 • dr Elżbieta Papińska
 • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ
 • dr Aleksander Szmidt
 • dr Wojciech Tołoczko

Tematyka prac

W Katedrze Geografii Fizycznej powstają różnorodne prace licencjackie na kierunkach geografia i geomonitoring. Często - zwłaszcza na geografii - są to monografie fizycznogeograficzne (przyrodnicze) lub ogólnogeograficzne wybranych obszarów, zdarzają się także ciekawe prace empiryczne. Nierzadko zarówno temat, jak i zasięg przestrzenny pracy proponuje student.

W Katedrze Geografii Fizycznej w latach 2001-2016 powstało  287 prac licencjackich. Pracownicy naszej jednostki sprawują także opiekę nad pracami magisterskimi i prowadzą seminaria w innych jednostkach wydziału.

Wykaz dotychczas zrealizowanych tematów:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=prace-dyplomowe

Należy podkreślić, że w Katedrze Geografii Fizycznej istnieje możliwość kontynuowania dalszego kształcenia po licencjacie – już w ramach studiów magisterskich na seminarium specjalności Geoekologia z ekofizjografią. Niekiedy uruchamiane są dwie grupy seminaryjne - jeśli jest odpowiednia ilość zgłoszeń.

Absolwenci naszych seminariów są najlepiej przygotowani do specjalności magisterskiej Geoekologia z ekofizjografią, ale zdarza się także, że z powodzeniem studiują także na innych kierunkach i specjalnościach magisterskich.

Informacje o naszych seminariach zamieszczone są także w pliku do pobrania.

Zalecenia odnośnie formatowania tekstu prac na seminariach licencjackich w Katedrze Geografii Fizycznej - do pobrania

 

Przykładowe tytuły prac licencjackich**

 • Monografia geograficzna obszaru między Białą a Giecznem w gminie Zgierz
 • „Geotermia Uniejów” na tle wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
 • Potencjał krajobrazowy fragmentu dorzecza Grabi w okolicach Marzenina
 • Środowisko przyrodnicze i działalność człowieka na terenie Grenlandii ze szczególnym uwzględnieniem wybrzeża zachodniego
____________________

* - w Katedrze istnieje zwyczaj rotacji prowadzących

** - spis tematów prac licencjackich zrealizowanych w KGF w latach poprzednich: do pobrania