Zapraszamy na seminaria licencjackie w Katedrze Geografii Fizycznej!

Osoby prowadzące seminarium w ostatnich latach*

 • dr Stanisław Krysiak
 • dr Anna Majchrowska
 • dr Elżbieta Papińska
 • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ
 • dr Aleksander Szmidt

Potencjalni promotorzy (2022/2023)

 • dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ
 • dr Małgorzata Frydrych
 • dr Stanisław Krysiak
 • dr Anna Majchrowska
 • dr Elżbieta Papińska
 • dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ
 • dr Aleksander Szmidt
 • dr Wojciech Tołoczko
 • ewentualnie promotor z innej jednostki (wymagane indywidualne zgody)

Tematyka prac

W Katedrze Geografii Fizycznej realizowane są w ramach prac licencjackich z geografii najczęściej prace empiryczne oraz monografie ogólnogeograficzne i fizycznogeograficzne (przyrodnicze), a w przypadku geomonitoringu – głównie prace empiryczne ze szczególnym uwzględnieniem analizy monitoringu elementów środowiska wybranego obszaru.

Na studentów czekają ciekawe propozycje tematów prac. Często się zdarza, że na naszych seminariach zarówno temat, jak i zasięg przestrzenny pracy proponuje student. Istnieje także możliwość pisania pracy na temat bardziej ambitny naukowo. W Katedrze Geografii Fizycznej powstało łącznie 316 prac licencjackich w latach 2001-2019. Pracownicy katedry sprawują także opiekę nad pracami magisterskimi. W ostatnich latach niekiedy prowadzili seminaria w innych jednostkach wydziału.

Wykaz dotychczas zrealizowanych tematów:

http://geogrfiz.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=prace-dyplomowe

Należy podkreślić, że w Katedrze Geografii Fizycznej istnieje możliwość kontynuowania dalszego kształcenia po licencjacie – już w ramach studiów magisterskich: na seminarium specjalności Geoekologia z ekofizjografią.

Po dokładniejsze informacje zapraszamy do Katedry Geografii Fizycznej.

Absolwenci naszych seminariów są najlepiej przygotowani do specjalności magisterskiej Geoekologia z ekofizjografią, ale zdarza się także, że z powodzeniem studiują także na innych kierunkach i specjalnościach magisterskich.

____________________

* - w Katedrze istnieje zwyczaj rotacji prowadzących