W Katedrze Geografii Fizycznej UŁ dyplom magistra otrzymało w latach 1956-2016 711 osób, zaś dyplomy licencjata (2001-2016) - 287 osób. Lista wszystkich dyplomantów obejmuje zatem obecnie 998 osób.

EGZAMINY DYPLOMOWE

W trakcie sesji kończącej rok akademicki 2015/16 tytuł magistra geografii specjalności geoekologia z ekofizjografią otrzymali: Milena Połaniecka, Paula Antczak, Aneta Cieślińska, Ewelina Janczak, Rafał Fijałkowski, Maciej Jakub Szczypiorowski.

Absolwenci 2015

mgr mgr: Wojciech Hawrot, Natalia Magdalena Mirowska,Małgorzata Pałka, Michał Górecki, Natalia Porczyk, Klaudia Kaszycka, Anita Matecka, Joanna Kulisiewicz, Katarzyna Ulanicka, Aleksandra Dominika Piotrowska, Magdalena Wieszczek-Fiutowska, Tomasz Nowak, Renata Nadrowska, Monika Olewińska, Adrian Antczak, Justyna Staroń, Joanna Tuka, Agata Klepacz, Karolina Piaskowska i Monika Fertlińska.

Absolwenci 2014

Mgr mgr: Małgorzata Frydrych, Mateusz Gański, Paulina Burda, Angelika Iskrzyńska, Paulina Majchrzak (Łabudzińska), Emilia Alicja Mac, Ilona Kaszuwara, Karolina Ewa Szczypińska, Grzegorz Kazimierz Lesiak, Dorota Małgorzata Marat, mgr Oktawia Żaneta Dąbrowska, Anna Dominika Czyżewska, Natalia Miłosława Dworzyńska, Piotr Andrzej Kowalczyk, Karolina Lidke i Paweł Królewski

Absolwenci 2013

Mgr mgr: Anna Mikołajczyk, Justyna Olejnik, Joanna Ścieszko, Klaudia Kapuścińska, Daria Łopatyńska, Dawid Małgorzaciak, Katarzyna Tarnawska, Agata Trybuła, Marta Anna Wójciak, Karina Tryka, Łukasz Szubert, Joanna Kubiak, Karolina Magdalena Strojkowska, Tomasz Kozłowski, Anna Karolina Mizerska, Małgorzata Brzozowska

 

Absolwenci studiów licencjackich z grup seminaryjnych geografii i geografii-geomonitoringu w Katedrze Geografii Fizycznej:

2016

Tytuły licencjata geografii otrzymali: Jakub Grzywala, Żaneta Kubicka, Zbigniew Kolczyński, Bartłomiej Zarzycki, Błażej Bartosik, Olga Kowalczyk, Julia Bukarowicz, Anna Karsznia, Anna Maria Gąszcz, Michalina Walczak i Sylwester Józef Młynarczyk.

2015

Tytuł licencjata otrzymali: Agnieszka Grabarczyk (kierunek geomonitoring), Tomasz Suleja (geografia - specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przyrody; pan T. Suleja posiada także tytuł zawodowy magistra matematyki), Magdalena Janowska (geografia), Mateusz Maciej Lisek (geomonitoring), Aleksandra Magdalena Lasota (geografia), Krzysztof Jarosław Potakowski (geografia), Marta Angelika Skowron (geografia), Adrian Łukasz Andrzejak (geografia), Kamila Katarzyna Milińska (geomonitoring), Karolina Dorota Koczberska (geomonitoring), Joanna Karwat (geografia), Bartosz Gąsiorek (geografia), Martyna Aleksandra Bubiak (geomonitoring), Justyna Kamińska (geomonitoring), Malwina Kozek (geomonitoring),Aleksandra Róg (geomonitoring), Mateusz Połomski (geomonitoring), Marcin Wiaderkiewicz(geomonitoring), Dominika Pawlak (geografia), Tomasz Marcin Nowak (geomonitoring), Marta Janczak (geomonitoring), Katarzyna Magdalena Rynkiewicz (geografia),  Katarzyna Jarysz (geomonitoring), Justyna Wrona (geografia) i Przemysław Sobytkowski (geografia).

2014

Paulina Ulanowska, Paulina Trela, Milena Kucharska, Patrycja Nowak, Adrianna Krępska, Kamila Solarczyk, Paula Antczak, Maria Katarzyna Stencel, Błażej Śliwiński, Milena Stańczyk, Zuzanna Mrowińska, Michał Wiklak, Izabela Kuzalska, Jacek Błaszczyk, Ewelina Dobieńska, Monika Majewska, Damian Mieszczański, Joanna Zając, Marta Kupisz, Monika Szuster, Agata Cieślak, Eliza Kierzkowska, Rafał Fijałkowski, Sara Klaudia Teresiewicz, Sylwia Kubiak, Dominika Żeromińska, Kalina Maria Salamon, Rafał Piotr Druchliński

2013

Agata Klepacz, Monika Fertlińska, Ewelina Łęczycka, Magdalena Wieszczek, Monika Borkowska, Agnieszka Wojtacka, Julian Jarewicz-Jaciński, Aleksandra Piotrowska, Joanna Trusińska, Magdalena Szymańska, Paulina Cieślak, Marta Muśkiewicz, Anita Matecka, Katarzyna Kajukało, Ewelina Kaczorowska, Monika Michalska, Robert Trojanowski, Marta Tkaczyk, Michał Górecki, Anna Matławska, Katarzyna Ulanicka, Renata Nadrowska, Paulina Kulik, Erwin Kowalczyk, Wioletta Jędrszczyk, Justyna Staroń, Maja Różańska, Artur Lewczuk, Wojciech Hawrot, Małgorzata Pałka, Aneta Pielużek, Cyzowska Aleksandra i Mateusz Warszawski.