Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Fizycznej

Link do zakładki dr Anny Majchrowskiej na stronie wydziałowej