***

Katedra Geografii Fizycznej (KGF, Department of Physical Geography) stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Skład osobowy Katedry tworzy obecnie zespół dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowo-technicznych: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, mgr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska,
dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, mgr Aleksandra Retkiewicz, dr Aleksander Szmidt i dr Wojciech Tołoczko.

W strukturze wewnętrznej katedry działają: Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa (Sub-Department of Environmental Dynamics and Soil Science) oraz Pracownia Geoekologii (Labolatory of Geoecology). 

Działalność dydaktyczna Katedry Geografii Fizycznej obejmuje obecnie wszystkie kierunki Wydziału Nauk Geograficznych oraz kierunki: ochrona środowiska, biologia i biomonitoring Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Katedra prowadzi specjalność magisterską geoekologia z ekofizjografią.

 

 

Aktualności

*

Egzamin pisemny z podstaw geografii fiycznej w II terminie planowany jest

w dn. 20 lutego 2020 w s. 13/14N (wejście nr 14). Rozpoczęcie o godz. 8.30.

*

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tym roku wzieliśmy udział, wraz z Łódzkim Klubem Trekkingowym w XIII WIELKIEJ LEKCJI GEOGRAFII (Program WLG 2019). Impreza odbyła się pod patronatem JM Rektora UŁ Prof. dr. hab. Antoniego Różalskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Prof. UŁ dr hab. Bogdana Włodarczyka 15 listopada 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Sprawozdanie z poprzedniej (XII) Wielkiej Lekcji Geografii w Kronice UŁ

*


Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica

informuje, że artykuły z numeru 17 (2018) oraz starsze są do pobrania ze strony Repozytorium UŁ lub na stronie czasopisma. W przygotowaniu jest nr 18 czasopisma. Przyjmowane są kolejne zgłoszenia publikacji.

*

Sukcesy naszych absolwentów

W XXXV Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2019 r. I nagrodę otrzymała praca autorstwa mgr Magdaleny Drążczyk pt. Rzeźba, budowa geologiczna i kształtowanie się moren czołowych okolic Sławoszewa na Równinie Kutnowskiej, powstała w naszej katedrze w 2018 r. pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Rdzanego, prof. UŁ.

*

W ramach XXXIV Konkursu Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2018 r. została wyróżniona praca mgr Zuzanny Mrowińskiej pt. "Uwarunkowania abiotyczne szaty roślinnej międzyrzecza Bzury i Łagiewniczanki", powstała w naszej katedrze pod kierunkiem dr Elżbiety Papińskiej.

*

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził laureatów konkursów ekologicznych z 2015 roku. W II edycji konkursu "Ekologiczny magister" nagrodę otrzymał mgr Michał Górecki - absolwent "Geoekologii z ekofizjografią" za pracę Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno. Praca powstała pod kierunkiem dr. Macieja Ziułkiewicza. Link do informacji w Dzienniku Łódzkim

*

XXXI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 2014 r. wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Frydrych (obecnie asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ), która zdobyła III nagrodę za pracę Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko. Praca ta, napisana pod kierunkiem dr. hab. Z. Rdzanego, wygrała także konkurs wydziałowy (I miejsce w WNG UŁ). Powstała w ramach specjalności magisterskiej geoekologia z ekofizjografią.

Z najnowszych publikacji:

  • Frydrych M., Rdzany Z., 2018. Sedimentary record of a Late Saalian jökulhlaup: Case study in Siedlątków outcrop, Central Poland. Sedimentary Geology 374 (85-97). https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2018.07.007
  • Monografia "The Ecological Role of Abandoned Agricultural Lands in Buffer Zones Around Landscape Parks in the Łódź Voivodeship" ("Ekologiczna rola odłogów stref otaczających parki krajobrazowe w województwie łódzkim"), 2017, pod red. S. Krysiaka i J. Adamczyk (do pobrania z Repozytorium UŁ)
  • Podział fizycznogeograficzny Polski w opracowaniu interdyscyplinarnego zespołu naukowego pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii. W pracach  udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej. Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG: Artykuł w formacie PDF   Mapa fizycznogeograficzna Polski w formacie PDF
  • Urbaniak M., Wyrwicka A., Tołoczko W., Serwecińka L., Zielinski M., 2017. The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation. Science of The Total Environment, Volume 586, 15 May 2017, Pages 66-75. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.012

*

ZR