***

Katedra Geografii Fizycznej (KGF, Department of Physical Geography) stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Skład osobowy Katedry tworzy obecnie zespół dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowo-technicznych: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, mgr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska,
dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, mgr Aleksandra Retkiewicz, dr Aleksander Szmidt i dr Wojciech Tołoczko.

W strukturze wewnętrznej katedry działają: Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa (Sub-Department of Environmental Dynamics and Soil Science) oraz Pracownia Geoekologii (Labolatory of Geoecology). 

Działalność dydaktyczna Katedry Geografii Fizycznej obejmuje obecnie wszystkie kierunki Wydziału Nauk Geograficznych oraz kierunki: ochrona środowiska, biologia i biomonitoring Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Katedra prowadzi specjalność magisterską geoekologia z ekofizjografią.

 

Tutaj jesteśmy...

 

Aktualności

*

Z najnowszych publikacji:

  • Frydrych M., Rdzany Z., 2018. Sedimentary record of a Late Saalian jökulhlaup: Case study in Siedlątków outcrop, Central Poland. Sedimentary Geology 374 (85-97). https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2018.07.007
  • Monografia "The Ecological Role of Abandoned Agricultural Lands in Buffer Zones Around Landscape Parks in the Łódź Voivodeship" ("Ekologiczna rola odłogów stref otaczających parki krajobrazowe w województwie łódzkim"), 2017, pod red. S. Krysiaka i J. Adamczyk (do pobrania z Repozytorium UŁ)
  • Podział fizycznogeograficzny Polski w opracowaniu interdyscyplinarnego zespołu naukowego pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii. W pracach  udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej. Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG: Artykuł w formacie PDF   Mapa fizycznogeograficzna Polski w formacie PDF
  • Urbaniak M., Wyrwicka A., Tołoczko W., Serwecińka L., Zielinski M., 2017. The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation. Science of The Total Environment, Volume 586, 15 May 2017, Pages 66-75. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.012

*

PARTNERSTWO KSOW

*

WYJAZD STUDYJNY - pdf

*

Sukcesy naszych absolwentów

*

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził laureatów konkursów ekologicznych z 2015 roku. W II edycji konkursu "Ekologiczny magister" nagrodę otrzymał mgr Michał Górecki - tegoroczny absolwent "Geoekologii z ekofizjografią" za pracę Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno. Praca powstała pod kierunkiem dr. Macieja Ziułkiewicza

Link do informacji w Dzienniku Łódzkim

*

  • XXXI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Frydrych (obecnie studentka Studium Doktoranckiego WNG UŁ), która zdobyła III nagrodę za pracę Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko. Praca ta wygrała także konkurs wydziałowy (I miejsce). Powstała w ramach specjalności Geoekologia z ekofizjografią pod kier. dra hab. Z. Rdzanego

*

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica

zaprasza do składania artykułów do numeru 17 (2018) w terminie do 10 grudnia 2018 r.

*

ZR