***

Katedra Geografii Fizycznej (KGF, Department of Physical Geography) stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Skład osobowy Katedry tworzy obecnie zespół dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowo-technicznych: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, mgr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska,
dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, mgr Aleksandra Retkiewicz, dr Aleksander Szmidt i dr Wojciech Tołoczko.

W strukturze wewnętrznej katedry działają: Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa (Sub-Department of Environmental Dynamics and Soil Science) oraz Pracownia Geoekologii (Labolatory of Geoecology). 

Działalność dydaktyczna Katedry Geografii Fizycznej obejmuje obecnie wszystkie kierunki Wydziału Nauk Geograficznych oraz kierunki: ochrona środowiska, biologia i biomonitoring Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Katedra prowadzi specjalność magisterską Geoekologia z ekofizjografią.

 

Tutaj jesteśmy...

 

Aktualności

*

Miło nam poinformować, że interdyscyplinarny zespół naukowy pod kierunkiem prof. Jerzego Solona z IGiZG PAN, na 100-lecie polskiej geografii, przygotował nowy, zweryfikowany podział fizycznogeograficzny Polski. Z WNG UŁ w pracach nad opracowaniem udział brały dr Anna Majchrowska i dr Elżbieta Papińska z Katedry Geografii Fizycznej.

Artykuł i pliki SHP z nowym podziałem są dostępne pod adresem http://www.geographiapolonica.pl/issue/item/91_2.html oraz na lokalnie na stronie WNG:

 

*

PARTNERSTWO KSOW

*

WYJAZD STUDYJNY - pdf

*


Z najnowszych publikacji:

Monografia "The Ecological Role of Abandoned Agricultural Lands in Buffer Zones Around Landscape Parks in the Łódź Voivodeship" ("Ekologiczna rola odłogów stref otaczających parki krajobrazowe w województwie łódzkim") pod red. S. Krysiaka i J. Adamczyk

do pobrania z Repozytorium UŁ


Sukcesy naszych absolwentów

*

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził laureatów konkursów ekologicznych z 2015 roku. W II edycji konkursu "Ekologiczny magister" nagrodę otrzymał mgr Michał Górecki - tegoroczny absolwent "Geoekologii z ekofizjografią" za pracę Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno. Praca powstała pod kierunkiem dr. Macieja Ziułkiewicza

Link do informacji w Dzienniku Łódzkim

*

  • XXXI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Frydrych (obecnie studentka Studium Doktoranckiego WNG UŁ), która zdobyła III nagrodę za pracę Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko. Praca ta wygrała także konkurs wydziałowy (I miejsce). Powstała w ramach specjalności Geoekologia z ekofizjografią pod kier. dra hab. Z. Rdzanego

*

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica


*

ZR